Constant reader var namnet på Dorothy Parkers bokspalt i the New Yorker på 1920-talet. Constant reader är också namnet på ett förlag som startades 2015. Constant reader ger ut författarna Åsa Moberg, Nina Lekander, Elizabeth Hand, Richard Mabey, Adharanand Finn, Cammie McGovern, Tao Lin med flera.

Sedan vintern 2017 är Constant reader en del av Lava förlag

Kontakt: dorothy@constantreader.se